Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
filter [2016/09/29 17:59]
admin [Mechanizm filtrowania treści internetowych]
filter [2016/09/30 17:08]
admin [Mechanizm filtrowania treści internetowych]
Linia 25: Linia 25:
   * **kategoria blokowana** - strona zostanie zablokowana   * **kategoria blokowana** - strona zostanie zablokowana
   * **kategoria dozwolona** - strona zostanie wyświetlona   * **kategoria dozwolona** - strona zostanie wyświetlona
-  *** kategoria kontrolowana po treści** - strona zostanie przekazana do dalszej oceny kolejnemu ​modułowi+  *** kategoria kontrolowana po treści** - strona zostanie przekazana do dalszej oceny modułowi ​oceny treści (p.3)
  
 **2. Baza stron SoftStory** \\ **2. Baza stron SoftStory** \\
-Adres strony konfrontowany jest z bazą stron SoftStory. Ogólnie rzecz biorąc zasada działania jest analogiczna do bazy stron użytkownika aczkolwiek istnieją pewne dodatkowe mechanizmy umożliwiające bardziej zniuansowane zarządzanie stronami. Np. mechanizm pierwszej strony - sprawia, że dla niektórych witryn otwierana jest pierwsza strona (traktowana jako bezpieczna) natomiast kolejne podstrony są filtrowane po treści - jest to przydatne np. w przypadku portali informacyjnych,​ które na pierwszych stronach unikają treści drastycznej lub nieodpowiedniej dla dzieci ale już głębiej - np. w dziale "​Rozrywka"​ czy "​Kobieta"​ pozwalają sobie na więcej.+Adres strony konfrontowany jest z bazą stron **SoftStory**. Ogólnie rzecz biorąc zasada działania jest analogiczna do bazy stron użytkownika aczkolwiek istnieją pewne dodatkowe mechanizmy umożliwiające bardziej zniuansowane zarządzanie stronami. Np. mechanizm pierwszej strony - sprawia, że dla niektórych witryn otwierana jest pierwsza strona (traktowana jako bezpieczna) natomiast kolejne podstrony są filtrowane po treści - jest to przydatne np. w przypadku portali informacyjnych,​ które na pierwszych stronach unikają treści drastycznej lub nieodpowiedniej dla dzieci ale już głębiej - np. w dziale "​Rozrywka"​ czy "​Kobieta"​ pozwalają sobie na więcej. ​Wszystkie strony w bazie są skategoryzowane - nazywane są w programie Kategoriami Systemowymi. Kategorie systemowe - tak samo jak kategorie użytkownika - można ustawić jeden z trzech stanów: blokowana, dozwolona, kontrolowana po treści. Działanie tych stanów jest identyczne jak przy kategoriach użytkownika. 
 + 
 +**3. Słowa Użytkownika** \\ 
 +Gdy na podstawie adresu strony nie uda się dokonać jednoznacznej oceny bezpieczeństwa - strona jest wczytywana i program przystępuje do analizy treści z uwzględnieniem słów kluczowych wprowadzonych przez użytkownika. <wrap em>​Uwaga:</​wrap>​ program traktuje słowa kluczowe z użytkownika z wielką powagą - oznacza to, że wystarczy tylko jedno takie słowo na stronie i **strona zostanie zablokowana**. Należy być świadomym, że na treść strony składa się wiele tekstu, który nie jest widoczny dla użytkownika jest analizowany przez mechanizmy filtrowania **Opiekuna**. Program traktuje tak samo każde słowo kluczowe bez względu na to w którym miejscu strony się ono znajduje. Słowa kluczowe użytkownika,​ które znajdują się w kategorii o statusie "​dozwolona"​ są ignorowane - gdyż nie jest tak, że jedno dozwolone słowo na stronie sprawi, że strona jest bezpieczna. Jeśli algorytm nadal nie jest w stanie określić czy strona jest bezpieczna przechodzi do ostatniego etapu. 
 + 
 +**4. Analiza treści** \\ 
 +Analiza treści na podstawie bazy słów kluczowych **SoftStory** jest znacznie bardziej skomplikowanym mechanizmem niż analiza na podstawie słów kluczowych użytkownika. Pod uwagę brane jest wiele czynników: ile razy dane słowo występuje na stronie, w jakiej części strony (np. w tytule ma większą wagę niż w treści), jakie inne słowa występują na stronie - co może wskazywać na inny kontekst użycia słowa. Baza słów **SoftStory** zawiera słowa w wielu językach. Jeśli na tym ostatnim etapie strona nie zostanie zakwalifikowana do niebezpiecznych zostanie ona wyświetlona w przeglądarce. 
 + 
 +Więcej na ten temat znajdziesz:​ 
 +[[console:​categories|]]