Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Adres email jest jednocześnie loginem do konta OpiekunWEB - jednoznacznie i unikalnie identyfikuje użytkownika Opiekuna, nie jest zatem możliwa jego zmiana. Jest jednak wyjście z powyższej sytuacji. Jeśli jest Pan administratorem systemu proszę dodać nowego użytkownika do systemu z prawidłowym adresem email. Nadać mu prawa administratora i skasować starego użytkownika. Ważne aby nowo dodany użytkownik miał takie same prawa jak ten usuwany. Jeśli nie jest Pan administratorem to może Pan poprosić administratora o wykonanie dla Pana powyższych czynności.

Należy wyłączyć uprawnienie na koncie nauczyciela „Dostęp do wszystkich komputerów” - Konsola będzie wtedy wyświetlała tylko komputery z tej samej grupy do której sama należy. Na komputerze nauczyciela musi być zainstalowany Agent Więcej w rozdziale Użytkownicy i uprawnienia

Jeśli występuje jakiś problem z hasłem do OpiekunWEB to hasło łatwo można zmienić na nowe. Na stronie http://opiekunweb.pl/#/login na dole trzeba kliknąć w link do odzyskania hasła. Jeśli pojawił się komuniakt „Podany w mailu link jest nieprawidłowy lub minął jego termin ważności” to w powyższy sposób można rozwiązać problem.

Program identyfikuje komputery przy pomocy fizycznych adresów kart sieciowych (MAC). Oznacza to, że komputery na których uruchomiono agenta OpiekunWEB muszą mieć unikalne adresy mac. Jeśli ten sam adres mac będzie występował na więcej niż jednym komputerze (a taka sytuacja może mieć miejsce np. po zainstalowaniu w systemie wirtualnej karty sieciowej a następnie skopiowaniu obrazu dysku na inny komputer) to komputery nie będą prawidłowo rozpoznawane. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Działanie funkcja polega na wysłaniu odpowiedniego pakietu sieciowego powodującego włączenie komputera. Aby było to możliwe muszą być spełnione pewne warunki:

  • płyta główna komputera musi obsługiwać opcję Wake On Lan,
  • opcja ta musi być włączona w BIOS'ie komputera.
  • opcja ErP musi być wyłączona ( funkcja oszczędzania energii)
  • w nie których przypadkach konieczne będzie także włączenie funkcji BOOT ON LAN (funkcja pozwalając na uruchomienie komputera przez siec LAN)
  • w wypadku starszych płyt głównych nie posiadających zintegrowanej karty sieciowej konieczne było podpięcie odpowiedniego kabla łączącego kartę sieciową z gniazdem Wake On Lan płyty głównej
Warto też zaobserwować czy diody komunikacyjne na karcie sieciowej migają po wyłączeniu komputera - powinny !

Informacje czy dana płyta główna obsługuje tą opcję można znaleźć w instrukcji do płyty głównej.

Kolejną sprawą jest topologia sieci. Pakiet sieciowy powodujący włączenie komputera jest rozgłaszany przez konsolę w sieci lokalnej. Jeśli docelowy komputer znajduje się w innej podsieci tzn np. wpięty jest do innego niż konsola routera czy też przełącznika sieciowego pakiet może do niego nie dotrzeć ze względu na to, że nie wszystkie urządzenia sieciowe przekazują pakiet dalej.

Jeżeli więc konsola Opiekuna ma włączyć komputer zdalny, znajdujący się w zupełnie innej sieci (np. uruchamiamy konsolę w domu i włączamy komputer znajdujący się w pracowni szkolnej) funkcja może nie działać. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek: w przypadku gdy włączamy komputer zdalny a konsola ma nawiązaną komunikację z inną maszyną znajdującą się w tej samej sieci to konsola użyje działającego już komputera do wysłania pakietu wybudzającego. Czyli np. w sytuacji gdy chcemy z domu włączyć komputer w pracowni szkolnej a jest w niej włączony jakiś inny komputer (z zainstalowanym agentem OpiekunWEB) to funkcja powinna działać.

W systemie Windows 10 może być również konieczne włączenie opcji umożliwiających wybudzenie komputera. Aby to wykonać należy wybrać: Menadżer urządzeń, następnie z listy urządzeń karty sieciowe wskazać kartę sieciową i otworzyć okno jej właściwości. W zakładce Zarządzanie energią powinny włączone być opcje: Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera oraz Zezwalaj tylko pakietowi Magic na wznawianie pracy komputera. Dodatkowo należy również sprawdzić zakładkę Zaawansowane jeśli lista właściwości zawiera opcję Wake on Magic Pakiet lub podobnie nazwaną (nazwa może zależeć od konkretnego drivera karty sieciowej) należy upewnić się, że jest ona włączona (enabled).

Firefox lub Opera może wyświetlić komunikat „Połączenie nie jest bezpieczne”, (błąd SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER). Ma to miejsce w sytuacji gdy np. przeglądarka nie była zainstalowana na komputerze w czasie instalacji Opiekuna lecz została zainstalowana później a komputer nie był restartowany. W takiej sytuacji błąd powinien zniknąć po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu użytkownika lub po restarcie Windows.

Zapora jest automatycznie konfigurowana w czasie instalacji przez program instalacyjny. Czasem jednak, z różnych przyczyn konfiguracja ta zostaje utracona. Skutkiem powyższego komputer z Agentem nie jest widoczny w Konsoli nauczycielskiej. Aby Opiekun mógł nawiązać kontakt z Konsolą należy dodać program opxy.exe do listy wyjątków zapory. Przy standardowej instalacji program komunikacyjny Opiekuna znajduje się w następującym katalogu: „c:\Program Files (x86)\OpiekunWeb\Agent\Opxy.exe”