# Instalacja OpiekunWEB z parametrem nochekkb

Należy wejść do katalogu gdzie pobrany został instalator OpiekunWEB, albo skopiować instalator na pulpit. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na pliku instalatora i wybrać pozycję „Utwórz skrót”. Obok instalatora pojawi się skrót do niego (ze strzałeczką z lewym dolnym rogu ikony). Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na skrócie i wybieramy z menu podręcznego pozycję „Właściwości”. Otworzy się okienko, w którym dopisujemy do pola „Element docelowy” (na końcu) spację i tekst: \nocheckkb. Powinno to wyglądać tak jak na ilustracji poniżej:

Następnie uruchamiamy instalator klikając dwukrotnie na utworzonym skrócie.