Wyłączenie ISA Serwer

Aby wyłączyć ISA Serwer należy wykonać następujące kroki:

  • Do serwera należy zalogować się jako Administrator (tj do serwera SBS z Windows Server 2003)
  • Na pulpicie należy kliknąć ikonę Zarządzanie serwerem - wygląd okna na poniższym zrzucie ekranu (aby powiększyć obrazek kliknij w niego).

  • Po otwarciu okna Zarządzanie serwerem należy z lewej strony wybrać Internet i poczta email

  • Z prawej strony należy otworzyć Konfiguracja zapory - pojawi się „kreator konfiguracji poczty email i połączenia internetowego”
  • Na kolejnych ekranach kreatora należy zaznaczać Nie zmieniaj opcji i klikać przycisk „Dalej”
  • Kiedy kreator zapyta o konfigurację zapory to należy zaznaczyć „Wyłącz zaporę”

Wyłączenie zapory spowoduje wyłączenie ISA Serwer i prawidłowe działanie programu OpiekunWEB.