Agent

Agent jest najważniejszym programem systemu OpiekunWEB - to dzięki niemu możliwe są wszystkie jego funkcje. Agent musi zatem być zainstalowany na każdym komputerze, który chcemy kontrolować.

Agent nie posiada własnego interfejsu z wyjątkiem ikonki Opiekuna w podajniku systemowym Windows (niebieska ikonka z logiem Opiekuna na ilustracji poniżej). Wszystkie ustawienia i operacje przeprowadzamy za pomocą Aplikacji Webowej albo Konsoli.

Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonkę Opiekuna otwieramy menu kontekstowe umożliwiające następujące operacje:

  • Wersję programu
  • Informację o tym czy Agent jest połączony z serwerem
Jeśli nie chcemy aby ikonka Agenta informowała użytkowników komputera o obecności Opiekuna na komputerze można ją ukryć ustawiając odpowiednie opcje w Konsoli.

Powiązane tematy:

Opis systemu OpiekunWEB 5