Konfiguracja komputerów

Aby dostać się do ustawień w Konsoli należy przejść do zakładki Konfiguracja, sekcja Komputery/Grupy

Komputery w Konsoli prezentowane są w postaci drzewa - na jego szczycie znajduje się podstawowa grupa „Wszystkie komputery”. Użytkownik ma możliwość:

  • Dodania kolejnych grup
  • Przenoszenia komputerów pomiędzy grupami
  • Zmiany nazw grup i komputerów
  • Usuwania grup (muszą być puste) i komputerów.

Jeśli w szkole znajduje się więcej niż jedna pracownia warto pogrupować komputery tak aby każdy komputer należał do „swojej” grupy/pracowni. W tym celu klikamy przycisk Dodaj grupę - zobaczymy wtedy okienko takie jak poniżej:

Nasza nowa grupa „Pracownia Nowa” będzie dodana do grupy „Wszystkie komputery”, która jest podstawową, nieusuwalną grupą zawierającą wszystkie komputery z zainstalowanym Opiekunem. Po utworzeniu grupy należy przenieść do niej komputery. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonce komputera którego chcemy przenieść do nowej grupy i wybieramy pozycję Przenieś do innej grupy. Zostaniemy poproszeni o wskazanie grupy, do której komputer ma być przeniesiony - wskazujemy „pracownia Nowa” i naciskamy ok.

Kilka słów wyjaśnienia wymaga funkcja usuwania komputerów. Usunięcie komputera nie jest równoważne z deinstalacją Agenta - usuwana jest jedynie informacja z systemu o tym komputerze. Co to oznacza? Przy kolejnym restarcie komputera uczniowskiego zostanie on automatycznie dodany do grupy „Nowe komputery”. Jeśli zatem chcemy znieść kontrolę Opiekuna nad danym komputerem lepiej wcześniej odinstalować Agenta a następnie usunąć go z listy komputerów w Konsoli.

Opiekun identyfikuje komputery po fizycznym adresie MAC kart sieciowych komputera. Może się zdarzyć, że w systemie pojawi się komputer nie rozpoznawany przez system - stanie się tak jeśli np. wymienimy w komputerze kartę sieciową. W takiej sytuacji w konsoli pojawi grupa Nowe komputery do której zostanie dodany nieznany komputer. Taki komputer należy przenieść do właściwej grupy, a po wykonaniu tej operacji można usunąć grupę Nowe komputery

Aby sprawdzić jakie są adres MAC danego komputera należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Edytuj. W okienku, które się następnie wyświetli należy wybrać zakładkę Adresy fizyczne (MAC)