Dystrybucja plików

Funkcja ta pozwala na przesłanie plików, katalogów na wybrane komputery równocześnie.

Po uruchomieniu funkcji należy wskazać kolejno:
Ścieżkę do pliku lub katalogu który chcemy wysłać ( na naszym komputerze z Konsolą) - klikając Dodaj katalog, Dodaj plik
Następnie w ustawieniach podajemy ścieżkę na stacjach (Agent), możemy wybrać kilka predefiniowanych np: Pulpit aktualnego użytkownika lub wpisać ścieżkę ręcznie np: C:\User\Admin\Documents
W następnym kroku możemy wybrać czy pliki nadpisujemy lub pomijamy ( jeśli już tam są ).
Na koniec w ostatnim okienku wybieramy na które komputery chcemy wysłać pliki i klikamy Wyślij