Historia stron internetowych

Listę stron internetowych zalogowanych przez program można przejrzeć korzystając z zakładki Kontrola dostępu następnie wybierając widok Historia Internetu

Sposób działania logowania stron internetowych można skonfigurować korzystając z opcji Logowanie stron internetowych opisanej w rozdziale Konta Windows.

Wpisy w historii stron mogą być dostępne z drobnym, paru minutowym opóźnieniem. Dzieje się tak dlatego, że agent OpiekunWEB wysyła dane o historii przeglądanych stron w pewnych odstępach czasowych co ma na celu minimalizację przesyłanych danych (są one kompresowane).

Historię stron można filtrować na kilka sposobów zawężając ją tylko do danych na jakich nam aktualnie zależy.

To podstawowy rodzaj filtrowania - wprowadzamy datę początkową i końcową danych, które będą pobrane z serwera. Każdorazowo po zmianie zakresu dat należy użyć przycisku „Pobierz historię”. Spowoduje to pobranie listy stron obejmującej podany zakres dat zapisanie jej na dysku.

Wybierając np. grupę „Wszystkie komputery” uzyskamy historię dotyczącą wszystkich komputerów, a klikając na dany komputer historię dotyczącą tylko tej jednej maszyny.

Pozwala wybrać czy mają być wyświetlane strony zablokowane i/lub odwiedzone przez użytkownika. Strony zablokowane to te, których otwarcie zostało z jakichś powodów zablokowane przez Opiekuna. Wyjaśnienia wymaga kategoria „strony odwiedzone przez użytkownika” - są to strony, których adres został wpisany przez użytkownika do paska adresowego przeglądarki lub adres, który pojawił się w tym pasku w wyniku przekierowania lub kliknięcia przez użytkownika linku na stronie.

Po co to rozróżnienie? Otóż dzisiejsze strony są bardzo skomplikowanymi konstrukcjami, często na stronie występują odwołania do innych stron. Strona z takim odwołaniem automatycznie ładuje inną stronę bez jakiegokolwiek udziału użytkownika. Przykładem mogą okazać się reklamy lub przycisk „Like” facebooka. Może się więc okazać, że jakaś strona została zablokowana mimo, że nie została odwiedzona przez użytkownika!

Przeanalizujmy następujący przykład: użytkownik wszedł na stronę kowalski.prv.pl - strona ta nie jest na liście blokowanych więc zostanie przepuszczona przez Opiekuna. Zawiera jednak odniesienie do reklamy strony pornograficznej sekswisienki.pl - oznacza to, że strona Kowalskiego pobierze zabronione treści (pornograficzne) ze strony sekswisienki.pl by wyświetlić je w postaci baneru. Jak w takiej sytuacji zachowa się Opiekun? Jeśli strona kowalski.prv.pl nie zawiera niepożądanych treści nie zostanie zablokowana - zostanie jednak zablokowane odniesienie do strony sekswisienki.pl. W historii stron kowalski.prv.pl pojawi się jako odwiedzona przez użytkownika a sekswisienki.pl na stronie zablokowanych - ale nie odwiedzonych, gdyż użytkownik tak naprawdę nie odwiedził jej i być może nie miał takich intencji. Dlaczego zatem nie zablokować również strony kowalski.prv.pl? Czasami strony nie mają pełnej kontroli nad tym jakie reklamy są na nich wyświetlane - korzystają z brokerów reklam jako pośredników. Proces wygląda następująco strona kowalski.prv.pl ładuje się a następnie ładuje stronę brokera reklam, która z kolei ładuje konkretną reklamę, która może zostać zablokowana. Może się okazać, że za kilka godzin odwiedzając tą samą stronę Kowalskiego znajdziemy na niej zupełnie inną reklamę - blokowanie zatem jego strony byłoby mylące. Sytuację przedstawia poniższa ilustracja:Zestawiając różne kombinacje stron blokowanych i odwiedzonych przez użytkownika uzyskujemy następujące filtry:

  • Strony odwiedzone - jak objaśnialiśmy to wyżej są to strony, których adres został wpisany przez użytkownika do paska adresowego przeglądarki lub adres, który pojawił się w tym pasku w wyniku przekierowania lub kliknięcia przez użytkownika linku na stronie. Są to strony (zarówno nie zablokowane jak i zablokowane) na które użytkownik intencjonalnie chciał wejść.
  • Strony zablokowane - wszystkie strony blokowane - bez względu na to czy zostały odwiedzone przez użytkownika czy nie.
  • Strony odwiedzone i zablokowane - zawiera część wspólną obu powyższych kategorii: tylko te strony blokowane, które były odwiedzone przez użytkownika - jest to więc najmocniejsza kategoria - zawiera te zablokowane strony, na które użytkownik chciał wejść.
  • Wszystkie strony - są to po prostu wszystkie strony zarówno odwiedzone przez użytkownika jak i blokowane.

Zrozumienie kombinacji obu rodzajów stron może ułatwić poniższa ilustracja:

Po pobraniu danych historycznych z serwera możemy dodatkowo je przefiltrować korzystając z możliwości tabeli, w której są wyświetlane. Poszczególne kolumny tabeli - po najechaniu na nich przyciskiem myszy - udostępniają funkcję filtru. Używając tej funkcji możliwe jest np. pokazanie tylko stron otworzonych przez konkretnego użytkownika Windows czy też stron zakwalifikowanych do danej kategorii.