Menadżer plików

OpiekunWEB posiada funkcję która w prosty sposób pozwala przenosić, kopiować, kasować pliki/foldery na komputerach na których jest zainstalowany Agent.
Funkcji tej można używać tylko z jednym wybranym komputerem na raz!.

Po uruchomieniu menadżera możemy w swobodny sposób zarządzać plikami pomiędzy naszym komputerem (Konsola ), a stacją (Agent).
Przykładowy zrzut ekranu (poniżej) z menadżera plików programu OpiekunWEB. Po lewej komputer lokalny (Konsola), po prawej komputer zdalny (Agent)