Konsola

Konsola jest elementem systemu OpiekunWEB przeznaczonym dla nauczycieli i administratorów pracowni komputerowych. Konsola umożliwia nam realizację dwóch podstawowych zadań:

  1. Konfiguracji systemu - zmieniając poszczególne ustawienia wpływamy na to jak działa Opiekun - czy i jak działa filtr - jakie strony są blokowane, co użytkownik może zrobić na swoim komputerze a czego mu zabronimy
  2. Wykonanie czynności administracyjnych - w konsoli możemy podjąć bezpośrednie działania administracyjne takie jak włączanie i wyłączanie komputerów, zdalne uruchamianie aplikacji, podglądanie ekranów, przesyłanie plików itp.

Konsolę można zainstalować na wielu komputerach - np. gdy w szkole pracuje więcej administratorów lub nauczycieli, którzy chcą korzystać z Opiekuna. Konsolę można zainstalować również na komputerze nie działającym w szkolnej sieci. Dzięki połączeniu z serwerem SoftStory Konsola połączy się (pośrednio przez proxy) z komputerami uczniowskimi z dowolnego miejsca. W zależności od wydajności sieci może wtedy pracować wolniej.