Widoki, diagnostyka

Widoki pozwalają obejrzeć co dzieje się na komputerach uczniowskich. Czasami celem takiej inspekcji jest kontrola działania uczniów innym razem kontrola poprawności działania samego komputera. Dla widoków zdefiniowane są uprawnienia oraz Restrykcje można zatem ograniczyć możliwość podglądania komputerów należących np. do nauczycieli. Więcej na ten temat w rozdziałach Użytkownicy i uprawnienia oraz Konta Windows.

To chyba najbardziej popularny widok - pozwala wizualnie kontrolować co dzieje się na komputerach uczniowskich poprzez oglądanie ich zminimalizowanych ekranów. Podgląd ten pozwala zdefiniować dwa parametry: rozmiar miniatury - czyli do jakiego rozmiaru ekran ucznia zostanie zmniejszony (im mniejszy tym więcej ekranów możemy widzieć jednocześnie) oraz częstotliwość odświeżania czyli jak często obrazy ekranów będą przesyłane z komputerów uczniowskich. Im większa częstotliwość tym bardziej nasza obserwacja jest w czasie rzeczywistym ale jednocześnie stawiamy większe wymagania przepustowości sieci - co jest szczególnie istotne gdy Konsola nie pracuje w sieci lokalnej i wszystkie obrazy transferowane są przez serwer (zobacz rozdział Opis systemu OpiekunWEB 5).

Przykładowy widok podglądu ekranu niezbyt skoncentrowanej na lekcji klasy

Przykładowy widok podglądu ekranu niezbyt skoncentrowanej na lekcji klasy

Widok ten pozwala obejrzeć listę zablokowanych stron na zaznaczonych komputerach. Aby pobrać logi zablokowanych stron należy kliknąć przycisk „Pobierz Historię”. Widok posiada możliwość filtrowania wg dat, można też wyeksportować wybrane logi do Excela. Tabela z historią zawiera następujące dane:

 • Data zablokowania strony
 • Adres strony
 • Zalogowany użytkownik
 • Nazwa komputera
 • Kategoria, do której należy zablokowana strona

Widok ten pozwala przejrzeć listę procesów systemowych uruchomionych na zaznaczonych komputerach. Najważniejszym filtrem jest wybieralna lista, w której można filtrować procesy, które będą wyświetlane. Mamy takie możliwości:

 • Wszystkie procesy - zostaną wyświetlone wszystkie procesy, również procesy systemowe - lista będzie zwykle bardzo długa (np. na prawie czystym Windows 7 lista zawiera 47 pozycji). Widok ten jest przydatny zwłaszcza w celach diagnostycznych, np. aby określić, który proces zamula komputer.
 • Wszystkie aplikacje - aplikacjami nazywamy te procesy, które mają swoje okienko - najczęściej są to programy użytkownika Windows. Widok ten pozwala sprawdzić czy uczniowie uruchomili tylko te aplikacje, które są aktualnie potrzebne.
 • Tylko aktualna aplikacja - aktualna aplikacja to taka, która aktualnie jest aktywna - jest na pierwszym planie (inaczej mówiąc jej okienko posiada fokus). Widok ten jest domyślny. Jest on bardzo użyteczny gdyż informacje, które prezentuje w zwarty sposób informują na jakiej aplikacji uczniowie aktualnie pracują. Ponieważ mamy dostęp do tytułu (patrz rysunek poniżej) - możemy stwierdzić jaka strona jest aktualnie otwarta lub jaki jest tytuł dokumentu, nad którym uczeń pracuje.

Poniższe ilustracje przedstawiają listę procesów dla dwóch komputerów

Lista wszystkich procesów

Lista wszystkich procesów

Lista aplikacji

Lista aplikacji

Lista aktualnych aplikacji

Lista aktualnych aplikacji

Tabela listy procesów zawiera następujące informacje:

 • Komputer - nazwa komputera, na którym jest uruchomiony proces
 • Użytkownik - zalogowany na komputerze użytkownik Windows
 • Nazwa - nazwa pliku wykonywalnego procesu
 • Opis - opis procesu pobrany z pliku wykonywalnego (patrz rysunek poniżej)
 • Tytuł - napis, który znajduje się na belce tytułowej aplikacji, jest to przydatne ponieważ bardzo często gdy w danym programie obrabiane są dokumenty na tej belce znajduje się tytuł dokumentu.
 • Pamięć - ilość pamięci zajętej przez proces
 • CPU - procent czasu procesora zajętego przez daną aplikację
 • PID - unikalny identyfikator procesu w systemie

Informacje te są bardzo podobne do tych prezentowanych przez Menadżera procesów:

Nawigacja

Widok ten dostępny jest na zakładce „Konfiguracja/Widoki/Informacja o komputerach”

Widok ten jest użyteczny w celach diagnostyczno-inwentaryzacyjnych - zawiera podstawowe informacje o sprzętowej konfiguracji komputerów:

 • Nazwa komputera - nazwa nadana komputerowi w Konsoli
 • Adres IP - adres IP komputera
 • Grafika - identyfikator nazwy karty graficznej zainstalowanej na komputerze np. NVIDIA GeForce 210
 • Rozdzielczość - rozdzielczość ekranu ustawiona na danym komputerze
 • Dysk - całkowita pojemność dysku C: na danym komputerze
 • System - wersja systemu operacyjnego Windows
 • Pamięć - ilość pamięci operacyjnej zainstalowanej na danym komputerze
 • Procesor - typ procesora działającego na danym komputerze np. Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz

Nawigacja

Widok ten dostępny jest na zakładce „Konfiguracja/Widoki/Diagnostyka”

Widok ten jest przydatny w celu identyfikacji ewentualnych problemów w funkcjonowaniu systemu OpiekunWEB - w szczególności komunikacji między Konsolą a Agentem oraz między Konsolą a Serwerem.