Konta Windows

Przez konta Windows rozumiemy konta użytkowników systemu Windows definiowane np. w takim okienku (Windows 7).

Jak widać na obrazku powyżej do konta przypisana jest nazwa użytkownika, domena i grupa. Opiekun rozróżnia nazwę użytkownika oraz domenę. Do konta Windows można przypisać Restrykcje oraz ustawienia. Więcej na temat Restrykcji znajdziesz w rozdziale Użytkownicy i uprawnienia

W Konsoli konto Windows definiujemy podając domenę i nazwę użytkownika Windows przedzielone ukośnikiem „\”. Zarówno jako domenę i nazwę użytkownika Windows można podać gwiazdkę „*”. Tak więc symbol „*\*” będzie oznaczał wszystkich użytkowników ze wszystkich domen, natomiast „SP5\*” oznacza wszystkich użytkowników z domeny „SP5”. Program nie obsługuje jeszcze windowsowych grup użytkowników.

Aby dostać się do ustawień w Konsoli należy przejść do zakładki Konfiguracja, przycisk Użytkownicy

Ustawienia przypisane do kont Windows ustawia się w tym samym okienku i tabeli co Restrykcje. Ustawienia te „uruchomią się” w momencie zalogowania na komputer użytkownika ze zdefiniowanej grupy.

Lista ustawień przypisanych do kont Windows:

 • Logowanie stron internetowych - konfiguracja sposobu tworzenia historii przeglądanych stron internetowych:
  • strony zablokowane - program loguje tylko zablokowane strony.
  • strony odwiedzone przez użytkownika - program loguje strony zablokowane, jak również strony wybrane/wpisane przez użytkownika w przeglądarce internetowej
  • wyłączone - historia stron nie jest tworzona
 • Tryb dostępu do Internetu - mamy tu trzy możliwości:
  • Pełny dostęp - użytkownik zalogowany na konto Windows z takim ustawieniem ma zawsze pełny dostęp do Internetu i nie dotyczą go ustawienia stacji, na której pracuje
  • Blokada - użytkownik zalogowany na konto Windows z takim ustawieniem ma zawsze zablokowany dostęp do Internetu i nie dotyczą go ustawienia stacji, na której pracuje
  • Kontrolowany - użytkownikowi zalogowanemu na konto Windows z takim ustawieniem można zmieniać dostęp do Internetu w Konsoli
 • Ukrycie ikony Agenta - jeśli nie chcemy aby użytkownikowi wyświetlała się w podajniku Windows (zwykle prawy dolny róg ekranu) ikonka Opiekuna należy ustawić „Tak”.

Ustawienia dotyczą takich wyszukiwarek internetowych jak Google i Bing

 • Filtr standardowy – oznacza, że strona wyszukiwarki jest traktowana jak zwykła strona internetowa, będzie zatem działało wyszukiwanie po słowach kluczowych ale żadne specyficzne dla przeglądarek działania nie będą podejmowane
 • Włączona opcja „safe search” wyszukiwarki – oprócz filtru standardowego aktywowana jest funkcja bezpiecznego wyszukiwania dostępna w opcjach wyszukiwarki. Może mieć ona różną nazwę. Przykładowo w Google jest to opcja „SafeSearch”, w wyszukiwarce Bing – „Bezpieczne wyszukiwanie”. OpiekunWEB wymusza w wyszukiwarkach internetowych (jak gogoole) pracę w trybie ukrywającym treści nie odpowiednie dla niepełnoletnich.
 • Weryfikowanie treści zapytań – dodatkowo zapytania wpisywane do wyszukiwarki są analizowane pod kątem użycia słów i fraz mogących wyświetlić niepożądane treści w wynikach wyszukiwania.
 • Całkowita blokada wyszukiwania grafiki – oprócz wcześniejszych trzech stopni filtrowania aktywowana jest blokada wyszukiwania grafiki w wyszukiwarce. Standardowe wyszukiwanie treści nadal działa, blokowane jest tylko wyszukiwanie grafiki.
Domyślnie OpiekunWEB pracuje w trybie Włączona opcja “safe search” wyszukiwarki

Zobacz także:

Użytkownicy i uprawnienia