Historia wersji programu

Z początkiem 2020 roku została opracowana i udostępniona nowa wersja programu OpiekunWEB w wersji 5.0

W porównaniu do wcześniejszej wersji 4.1, nowy OpiekunWEB 5.0 posiada szereg udoskonaleń:

 • Nowy tryb dostępu do Internetu Restrykcyjny (fioletowa tarcza)
 • Pulpit restrykcyjny
 • Pulpit zdalny działający z spoza pracowni
 • Dystrybucja i zbieranie plików
 • Statystyki aplikacji
 • Współpraca OpiekunWEB z serwerem terminali vClaudpoint
 • Ulepszona historia odwiedzanych stron (historia Internetu), ulepszony menadżer plików.
 • oraz szereg innych usprawnień poprawiających funkcjonalność programu


Konsola 5.0.0.339

Konsola 5.0.0.339

Nowe funkcje:

 • dodano możliwość tworzenia profili dla dystrybucji plików, zbierania plików i wysyłania komunikatów.

Konsola 5.0.0.322

Konsola 5.0.0.322

Poprawki:

 • Brak wyświetlania podglądu ekranu w trybie „Pokaż tylko aktywne sesje/komputery”

Konsola 5.0.0.320

Konsola 5.0.0.320

Nowe funkcje:

 • Dodano możliwość dezinstalacji agentów z poziomu Konsoli

Konsola 5.0.0.315

Konsola 5.0.0.315

Nowe funkcje:

 • Dodano 2 dodatkowe typy kategorii aplikacji, czarna i biała lista dotycząca dostępu do Internetu.
 • Dodano możliwość uruchomienia lokalnej aplikacji w Konsoli. (Narzędzia ⇒ Uruchom lokalną aplikację )

Konsola 5.0.0.312

Konsola 5.0.0.312

Nowe funkcje:

 • Uporządkowanie listy komputerów w odpowiedniej kolejności podczas dystrybucji plików
 • Możliwość zmiany ilości jednoczesnych transferów plików w oknie dystrybucji plików
 • Dodanie możliwości kasowania plików i katalogów podczas zbierania plików

Konsola 5.0.0.303

Konsola 5.0.0.303

Nowe funkcje:

 • Dodanie możliwości zmiany monitora w zdalnym pulpicie (w przypadku gdy użytkownik posiada więcej niż jeden monitor)

Poprawki:

 • Poprawa instalatora (wyświetlanie błędnych informacji )

Konsola 5.0.0.299

Konsola 5.0.0.299

Nowe funkcje:

 • Dodanie funkcji sposobu wyłączania komputera (zainstaluj aktualizacje i wyłącz, hibernuj komputer, uśpij, zainstaluj aktualizacje i restartuj )
 • Nowa wersja sterownika VNC

Poprawki:

 • Poprawa funkcjonalności blokowania aplikacji (można podać sama nazwę pliku który ma być zablokowany bez podawania pełnej ścieżki, np:mspaint.exe )
 • Poprawa funkcji dystrybucji plików
 • Naprawa błędu powodująca problemy z uruchomianiem aplikacji na Pulpicie aplikacji.

Konsola 5.0.0.249

Konsola 5.0.0.249

* Zmieniony format wyświetlania daty na standard ISO 8601 w zakładce Diagnostyka (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

Konsola 5.0.0.248

Konsola 5.0.0.248

* Poprawienie mechanizmów funkcjonowania filtrów bezpiecznego wyszukiwania SafeSearch dla wyszukiwarek (Google, Youtube, Bing)

Konsola 5.0.0.247

Konsola 5.0.0.247

 • Nowa funkcja Kontrola Aplikacji więcej tutaj
 • Nowe ikonki i hinty informacyjne w Menu Konsoli - oraz w drzewie komputerów

Konsola 5.0.0.223

Konsola 5.0.0.223

Nowe funkcje:

 • Pytaj o parametry - W okienku definiowania aplikacji do uruchomienia dodaliśmy opcję „Pytaj o parametry”. Gdy jest ona zaznaczona (domyślnie nie jest) konsola zachowuje się jak do tej pory tj. uruchamiając program ponownie wyświetla okno z informacjami o programie umożliwiając zmianę parametrów programu przed jego uruchomieniem. Gdy opcja nie jest zaznaczona podczas uruchamiania programu okno definicji nie pojawia się ponownie co przyśpiesza uruchamianie programów nie wymagających modyfikacji parametrów.
 • Wybór ikony - w okienku definiowanie pulpitów/dodaj aplikacje doszła możliwość wybrania ikony, która będzie wyświetlana na pulpicie użytkownika. Ikonkę można wybrać wskazując plik typu: ico,jpeg,png,exe znajdujący się na komputerze gdzie uruchomiono konsolę.
 • Parametr dla aplikacji uruchamianej na pulpicie - możliwość uruchomienia domyślnej aplikacji powiązanej z plikiem np .pdf (na pulpicie pojawi się ikona która uruchomi domyślna aplikacje związana z tym plikiem). Umożliwia to również uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej otwierającej podaną stronę. Przykłady:

Poprawki:

 • Poprawa w uruchamianiu programów na pulpicie - problem z rozszerzeniami .bat, .lnk

Konsola 5.0.0.222

Konsola 5.0.0.222

FIXME

Konsola 5.0.0.220

Konsola 5.0.0.220

 • naprawa błędu NullReferenceException OpiekunWEB.Console.Forms.AgentUpdateForm, w sytuacji gdy nie udało się pobrać danych o instalatorach;
 • naprawa błędu przy usuwaniu grupy zawierającej będącej jedyną podgrupą grupy nadrzędnej;

Konsola 5.0.0.219

Konsola 5.0.0.219

 • naprawa błędu jaki może się pojawić w trakcie aktualizacji agentów (“update in progress”)

Konsola 5.0.0.218

Konsola 5.0.0.218

 • poprawka błędu NullReferenceException pojawiającego się przy edycji danych urządzenia;
 • instalator usuwanie skrótu do konsoli ma miejsce tylko gdy zakładamy nowy skrót;
 • zwiększenie timeout przy połączeniach do serwera proxy, niekiedy połączenie nawiązuje się długo i poprzedni timeout 10 sekund był niewystarczający. Teraz jest to 35 s.

Agent 5.0.0.444

Agent 5.0.0.444

* nowy driver CBFS
* nowy cyfrowy podpis sterownika
* od tej wersji Agenta kontrola aplikacji nie działa już na systemie Microsoft Windows Vista, filtrowanie treści działa normlanie.

Agent 5.0.0.427

Agent 5.0.0.427

 • Dodano możliwość dezinstalacji agenta z poziomu Konsoli

Agent 5.0.0.421

Agent 5.0.0.421

 • Nowa wersję drivera filtrującego
 • dodano 2 dodatkowe typy kategorii aplikacji, czarna i biała lista dotycząca dostępu do Internetu.

Agent 5.0.0.418

Agent 5.0.0.418

 • Dodano obsługę terminali firmy NComputing, wymagane oprogramowanie w wersji Ncomputing vSpacePro w wersji 12.7.2 lub nowszej.

Agent 5.0.0.405

Agent 5.0.0.405

 • Aktualizacja sterownika obsługi filtra
 • Aktualizacja poprawiająca współpracę z programem Arcabit, Mks-Wir ( problem z certyfikatem bezpieczeństwa w przeglądarkach )

Agent 5.0.0.397

Agent 5.0.0.397

Nowe funkcje:

 • Dodanie funkcji sposobu wyłączania komputera (zainstaluj aktualizacje i wyłącz, hibernuj komputer, uśpij, zainstaluj aktualizacje i restartuj )
 • Nowa wersja sterownika VNC
 • Nowy sterownik do obsługi agenta

Poprawki:

 • Poprawa funkcjonalności blokowania aplikacji (można podać sama nazwę pliku który ma być zablokowany bez podawania pełnej ścieżki, np:mspaint.exe )
 • Poprawa funkcji dystrybucji plików
 • Naprawa błędu powodująca problemy z uruchomianiem aplikacji na Pulpicie aplikacji.
 • Poprawa współpracy agenta z tablicami multimedialnymi( brak możliwości uruchomienia kalibracji)

Agent 5.0.0.355

Agent 5.0.0.355

 • Poprawka w obsłudze połączeń SSL dla stron sklasyfikowanych przez wyrażenie regularne użytkownika

Agent 5.0.0.354

Agent 5.0.0.354

 • Poprawienie mechanizmów funkcjonowania filtrów bezpiecznego wyszukiwania SafeSearch dla wyszukiwarek (Google, Youtube, Bing)

Agent 5.0.0.346

Agent 5.0.0.346

 • Nowa funkcja Kontrola aplikacji więcej tutaj
 • Naprawa błędu powodującego blokadę pulpitu restrykcyjnego po aktualizacji agenta
 • Poprawka mechanizmu aktualizacji agenta w czasie wyświetlania pulpitu restrykcyjnego
 • Dodanie nowych mechanizmów filtrowania aplikacji

Agent 5.0.0.309

Agent 5.0.0.309

FIXME

Agent 5.0.0.307

Agent 5.0.0.307

 • Zmiana funkcjonalności, w niektórych sytuacjach po zablokowaniu komputera nie dało się go odblokować - problemem był wygaszacz ekranu który uniemożliwiał ponowne zalogowanie użytkownika - naprawione.

Agent 5.0.0.294

Agent 5.0.0.294

 • zmiany odnośnie pobierania aktualizacji;
 • cześć aktualizacji, których instalator nie może sam pobrać i zainstalować (np. Service Packi) są sprawdzane przed oknem logowania użytkownika;
 • mniejsze aktualizacje są pobierane i instalowane przed instalacją plików ale po logowaniu użytkownika;

Agent 5.0.0.293

Agent 5.0.0.293

 • Naprawa błędu instalatora pod systemem Microsoft Windows Vista- poprzednie wersje agenta nie uruchamiały się pod Windows Vista

Agent 5.0.0.291

Agent 5.0.0.291

 • Naprawa obsługi terminali działających na MS MultipointSerwer

Agent 5.0.0.287

Agent 5.0.0.287

 • Naprawa wersji .285 udostępnionej bez podpisu cyfrowego instalatora co powodowało alarm Windows Defendera

Agent 5.0.0.286

Agent 5.0.0.286

 • Usunięty “Błąd dezinstalacji serwisu systemowego nr: 1060“ przy odinstalowaniu wersji 4.