historia_wersji_programu

Historia wersji programu

Z początkiem 2020 roku została opracowana i udostępniona nowa wersja programu OpiekunWEB w wersji 5.0

W porównaniu do wcześniejszej wersji 4.1, nowy OpiekunWEB 5.0 posiada szereg udoskonaleń:

 • Nowy tryb dostępu do Internetu Restrykcyjny (fioletowa tarcza)
 • Pulpit restrykcyjny
 • Pulpit zdalny działający z spoza pracowni
 • Dystrybucja i zbieranie plików
 • Statystyki aplikacji
 • Współpraca OpiekunWEB z serwerem terminali vClaudpoint
 • Ulepszona historia odwiedzanych stron (historia Internetu), ulepszony menadżer plików.
 • oraz szereg innych usprawnień poprawiających funkcjonalność programu


Konsola 5.0.0.249

Konsola 5.0.0.249

* Zmieniony format wyświetlania daty na standard ISO 8601 w zakładce Diagnostyka (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

Konsola 5.0.0.248

Konsola 5.0.0.248

* Poprawienie mechanizmów funkcjonowania filtrów bezpiecznego wyszukiwania SafeSearch dla wyszukiwarek (Google, Youtube, Bing)

Konsola 5.0.0.247

Konsola 5.0.0.247

 • Nowa funkcja Kontrola Aplikacji więcej tutaj
 • Nowe ikonki i hinty informacyjne w Menu Konsoli - oraz w drzewie komputerów

Konsola 5.0.0.223

Konsola 5.0.0.223

Nowe funkcje:

 • Pytaj o parametry - W okienku definiowania aplikacji do uruchomienia dodaliśmy opcję „Pytaj o parametry”. Gdy jest ona zaznaczona (domyślnie nie jest) konsola zachowuje się jak do tej pory tj. uruchamiając program ponownie wyświetla okno z informacjami o programie umożliwiając zmianę parametrów programu przed jego uruchomieniem. Gdy opcja nie jest zaznaczona podczas uruchamiania programu okno definicji nie pojawia się ponownie co przyśpiesza uruchamianie programów nie wymagających modyfikacji parametrów.
 • Wybór ikony - w okienku definiowanie pulpitów/dodaj aplikacje doszła możliwość wybrania ikony, która będzie wyświetlana na pulpicie użytkownika. Ikonkę można wybrać wskazując plik typu: ico,jpeg,png,exe znajdujący się na komputerze gdzie uruchomiono konsolę.
 • Parametr dla aplikacji uruchamianej na pulpicie - możliwość uruchomienia domyślnej aplikacji powiązanej z plikiem np .pdf (na pulpicie pojawi się ikona która uruchomi domyślna aplikacje związana z tym plikiem). Umożliwia to również uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej otwierającej podaną stronę. Przykłady:

Poprawki:

 • Poprawa w uruchamianiu programów na pulpicie - problem z rozszerzeniami .bat, .lnk

Konsola 5.0.0.222

Konsola 5.0.0.222

FIXME

Konsola 5.0.0.220

Konsola 5.0.0.220

 • naprawa błędu NullReferenceException OpiekunWEB.Console.Forms.AgentUpdateForm, w sytuacji gdy nie udało się pobrać danych o instalatorach;
 • naprawa błędu przy usuwaniu grupy zawierającej będącej jedyną podgrupą grupy nadrzędnej;

Konsola 5.0.0.219

Konsola 5.0.0.219

 • naprawa błędu jaki może się pojawić w trakcie aktualizacji agentów (“update in progress”)

Konsola 5.0.0.218

Konsola 5.0.0.218

 • poprawka błędu NullReferenceException pojawiającego się przy edycji danych urządzenia;
 • instalator usuwanie skrótu do konsoli ma miejsce tylko gdy zakładamy nowy skrót;
 • zwiększenie timeout przy połączeniach do serwera proxy, niekiedy połączenie nawiązuje się długo i poprzedni timeout 10 sekund był niewystarczający. Teraz jest to 35 s.

Agent 5.0.0.355

Agent 5.0.0.355

 • Poprawka w obsłudze połączeń SSL dla stron sklasyfikowanych przez wyrażenie regularne użytkownika

Agent 5.0.0.354

Agent 5.0.0.354

 • Poprawienie mechanizmów funkcjonowania filtrów bezpiecznego wyszukiwania SafeSearch dla wyszukiwarek (Google, Youtube, Bing)

Agent 5.0.0.346

Agent 5.0.0.346

 • Nowa funkcja Kontrola aplikacji więcej tutaj
 • Naprawa błędu powodującego blokadę pulpitu restrykcyjnego po aktualizacji agenta
 • Poprawka mechanizmu aktualizacji agenta w czasie wyświetlania pulpitu restrykcyjnego
 • Dodanie nowych mechanizmów filtrowania aplikacji

Agent 5.0.0.309

Agent 5.0.0.309

FIXME

Agent 5.0.0.307

Agent 5.0.0.307

 • Zmiana funkcjonalności, w niektórych sytuacjach po zablokowaniu komputera nie dało się go odblokować - problemem był wygaszacz ekranu który uniemożliwiał ponowne zalogowanie użytkownika - naprawione.

Agent 5.0.0.294

Agent 5.0.0.294

 • zmiany odnośnie pobierania aktualizacji;
 • cześć aktualizacji, których instalator nie może sam pobrać i zainstalować (np. Service Packi) są sprawdzane przed oknem logowania użytkownika;
 • mniejsze aktualizacje są pobierane i instalowane przed instalacją plików ale po logowaniu użytkownika;

Agent 5.0.0.293

Agent 5.0.0.293

 • Naprawa błędu instalatora pod systemem Microsoft Windows Vista- poprzednie wersje agenta nie uruchamiały się pod Windows Vista

Agent 5.0.0.291

Agent 5.0.0.291

 • Naprawa obsługi terminali działających na MS MultipointSerwer

Agent 5.0.0.287

Agent 5.0.0.287

 • Naprawa wersji .285 udostępnionej bez podpisu cyfrowego instalatora co powodowało alarm Windows Defendera

Agent 5.0.0.286

Agent 5.0.0.286

 • Usunięty “Błąd dezinstalacji serwisu systemowego nr: 1060“ przy odinstalowaniu wersji 4.
 • historia_wersji_programu.txt
 • ostatnio zmienione: 3 miesięcy temu
 • przez piotr