Konto OpiekunWEB

Konto w systemie OpiekunWEB w jednoznaczny sposób identyfikuje prawa licencyjne użytkownika i jest przypisane do konkretnego klucza licencyjnego. Do konta są przypisani jeden lub więcej użytkowników. Aby zalogować się do konta niezbędny jest login, który jest adresem email oraz hasło. Użytkownik może używać tego samego adresu email dla wielu kont (np. gdy opiekun pracowni pracuje w kilku szkołach). W takiej sytuacji po wpisaniu loginu i hasła wyświetli się lista kont (np. szkół) do których użytkownik może się zalogować. Możliwa jest również sytuacja odwrotna do jednego konta może logować się wielu użytkowników. Użytkownicy Ci mogą mieć różne uprawnienia nadawane przez administratora. Pierwszy użytkownik konta zawsze ma pełne uprawnienia - administratora.

Login i hasło umożliwia uwierzytelnienie się, które jest niezbędne w następujących sytuacjach:

 • zalogowanie do Konsoli Opiekuna
 • zalogowanie się do Aplikacji Webowej
 • zainstalowanie Agenta
Uwaga Zarówno wersja 4 jak i 5 OpiekunWEB posługiwała się kontem. Tak więc użytkownicy, którzy korzystali z wersji 4 i przeszli do wersji 5 mogą mieć dwa aktywne konta. Uwierzytelnienia do obu kont mogą lecz nie muszą być takie same. Często bywa to przyczyną problemów - np. gdy użytkownik próbuje się zalogować do Konsoli 5 stosując hasło z wersji 4 lub zainstalować Agenta 5 korzystając z loginu do konta wersji 4.

Jeśli szkoła korzysta do tej pory z wcześniejszych wersji programu - Opiekuna Ucznia albo OpiekunNET to nie ma konta OpiekinWEB. Należy skontaktować się z obsługą techniczną SoftStory aby bezpłatnie przejść na najnowszą wersję systemu OpiekunWEB.

Kolejny przypadek jest wtedy gdy szkoła posiada OpiekunWEB 4 w związku z tym ma dostęp do konta w tej wersji. Aby mieć dostęp do konta wersji 5 należy dokonać migracji do wersji 5. Więcej na ten temat można znaleźć w rozdziale: Aktualizacja programu OpiekunWEB 4 do wersji 5

W niektórych sytuacjach szkoła może utracić dostęp do konta - np. hasło zostało zapomniane, stracono dostęp do skrzynki mailowej będącej loginem np. kiedy poprzedni opiekun pracowni odszedł na emeryturę. Sytuacje te zostaną omówione kolejno.

 • Zapomniane hasło
  To najprostszy z problemów - należy wejść na stronę zapomniane hasło i wpisać adres email, który jest loginem do OpiekunWEB. Po wypełnieniu formularza wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

 • Brak dostępu do skrzynki email
  Tu sytucja jest trudniejsza niemniej użytkownicy wciąż mogą odzyskać dostęp do konta. W celu odzyskania konta należy skontaktować się telefonicznie z pomocą techniczną

Hasło do OpiekunWEB można zmienić na nowe za pomocą Konsoli OpiekunWEB (zakładka „Konfiguracja”, przycisk „Zmiana hasła”) albo w aplikacji internetowej OpiekunWEB

W niektórych sytuacjach potrzebna jest zmiana loginu OpiekunWEB na inny np. kiedy szkoła zmieniła adres domeny i/lub skrzynki pocztowe. Aby zmienić login należy dodać nowego użytkownika (z nowym loginem) a starego usunąć. Ważny aby nowy użytkownik miał takie same uprawnienia jak ten usuwany. Aby dodać nowego użytkownika należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się do Konsoli OpiekunWEB podając dotychczasowe dane.
 2. W zakładce „Konfiguracja” kliknąć przycisk „Użytkownicy” i wybrać „Dodaj użytkownika konsoli”.
 3. W okienku, które się wyświetli należy podać nowy adres email, który będzie loginem nowego użytkownika.
 4. Na wskazany adres email przyjdzie wiadomość z linkiem do ustawienia hasła - należy na niego kliknąć i ustawić nowe hasło.
 5. Mając nowy login i hasło należy ponownie zalogować się do konsoli i skasować starego użytkownika (podobnie jak przy zakładaniu zakładka „Konfiguracja” przycisk „Użytkownicy”).

W dużych szkołach jest wielu nauczycieli z dostępem do Opiekuna, zdarzają się również takie gdy jest wielu administratorów. W takiej sytuacji warto stworzyć wielu użytkowników, którzy będą mogli logować się do systemu na swoje własne konta i posługiwać własnymi uprawnieniami. Możemy wtedy rozdzielić funkcję administratora od nauczyciela, który np. nie będzie mógł usuwać komputerów z grup lub będzie miał dostęp tylko do komputerów działających w jego pracowni.