Historia zmian Opiekuna

 • poprawki w mechanizmie identyfikacji agenta przy pomocy adresu karty sieciowej (obsługa kart Bluetooth)
 • usunięcie błędu powodującego problem z nawiązaniem połączenia z serwerem podczas uruchamiania konsoli
 • poprawki agenta dla kompatybilności z nowymi aktualizacjami Windows 10
  ## Agent 4.1.0.1862 - 2018-09-12
 • Poprawka obsługi ikony w podajniku systemowym. W systemie Windows 10 w niektórych sytuacjach ikona Opiekuna nie pojawiała się na starcie systemu
 • Firefox: opcja zapisywania historii stron mogła powodować problemy w przeglądarce Firefox pod systemem Windows 10
 • Lepsza obsługa opcji blokowania komputera
 • Poprawki w oknie wyświetlającym komunikat od opiekuna pracowni
 • Poprawka w obsłudze ponownego dodawania komputera po jego usunięciu z konsoli
 • Zmiany w sposobie blokowania strony youtube
 • Poprawka dla obsługi importu certyfikatów SSL w nowych wersjach przeglądarki FireFox
 • Poprawka obsługi certyfikatów SSL: certyfikaty nie są przejmowane na stronach dodanych przez użytkownika do białej listy
 • Poprawki dla lepszej obsługi certyfikatów przeglądarki FireFox.
 • Zmiany w obsłudze użytkowników: możliwość importu użytkowników z domeny, oraz kasowania wielu użytkowników

Zmiany:

 • Aktualizacja oprogramowania zdalnego pulpitu

Zmiany:

 • Automatyczne zapamiętywanie opcji w oknie zdalnego pulpitu (położenie okna, sposób skalowania)
 • Szybsze przesyłanie plików
 • Drobne poprawki dla poprawy stabilności programu
 • Poprawki w algorytmie wykrywania zmiany adresu IP komputera i nawiązywania połączenia z serwerem OpiekunWEB

Zmiany:

 • Usunięcie problemu EntryPointNotFoundException („W bibliotece DLL 'kernel32' nie można znaleźć punktu wejścia o nazwie 'GetTickCount64'”) występującego pod starszymi wersjami Windows
 • Usunięcie problemu „Połączenie podstawowe zostało zamknięte: nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS.”

Zmiany:

 • Zmiana w sposobie obsługi uprawnienia „Dostęp do wszystkich komputerów”. Jeśli na komputerze gdzie działa konsola nie jest zainstalowany agent to użytkownik konsoli z takim ograniczeniem nie ma dostępu listy do komputerów (poprzednio miał dostęp do pełnej listy komputerów)
 • Sortowanie w oknie „zdalny pulpit”
 • Sortowanie nazw grup w oknie konfiguracja/edycja (grupy bądź komputera)
 • Usunięcie błędu „System.InvalidOperationExcepiton (Zmodyfikowano kolekcję…)” występującego niekiedy podczas zmiany ustawień
 • Usunięcie błędu logowania do konsoli na komputerach z ustawionymi regułami FIPS (Federal Information Processing Standards)

Zmiany:

 • Poprawki w algorytmie identyfikacji komputerów poprzez adresy MAC

Zmiany:

 • Obsługa opcji zdalnego logowania dla Windows Vista
 • Poprawki dla nawiązywania połączeń bezpośrednich w sieciach gdzie występują problemy z serwerem DHCP

Zmiany:

 • aktualizacja algorytmu sprawdzania treści stron
 • zmiana podpisów cyfrowych dla drivera systemowego pod Windows 10
 • instalator: zmiany w obsłudze zapory systemowej (Windows Vista)
 • lepsza obsługa opcji blokowania komputera

Usunięte błędy:

 • problem z certyfikatami SSL w przeglądarce Firefox, w sytuacji gdy profile użytkownika przechowywane są na dysku sieciowym
 • problem z instalacją poprawki KB971513 w systemie Windows Vista
 • poprawka dla lepszej współpracy agenta z programem Kaspersky Endpoint Security

Usunięte błędy:

 • Poprawki w oknie wyświetlającym listę procesów

Usunięte błędy:

 • problem z podpisem cyfrowym plików w Windows XP skutkujący zablokowanie uruchamiania serwisu systemowego Opiekuna
 • nazwa użytkownika/domena zapisywana w historii stron w określonych przypadkach była pusta (Windows XP)
 • drobne poprawki w mechanizmie logowania historii stron

Nowe funkcje:

Usunięte błędy:

 • Poprawka do wersji 4.1.0.1778, usunięto pojawiający się losowo problem z dostępem do pliku wind.dat

Nowe funkcje:

 • Historia stron stron internetowych umożliwia pokazanie tylko tych stron (zablokowanych) jakie zostały wpisane w przeglądarce internetowej. Opcja wymaga instalacji agenta 4.1.0.1778

Nowe funkcje:

 • Historia zablokowanych stron zawiera dodatkową informację dla identyfikacji stron bezpośrednio wpisanych w przeglądarce internetowej.

Usunięte błędy:

 • Poprawki dla kompatybilności z programami antywirusowymi (Kaspersky, NOD32, Avast, F-Secure).

Nowe funkcje:

 • Zablokowanie wykonania niektórych operacji (wyłączenie/ restart komputera, wylogowanie użytkownika, zablokowanie klawiatury) na komputerze gdzie uruchomiono konsolę. Zabezpiecza to przed sytuacją gdy użytkownik konsoli zablokuje przypadkowo własny komputer.

Nowe funkcje:

 • Dystrybucja plików: dodano obsługę folderu „pliki pobrane” aktualnego użytkownika
 • Dodano uprawnienie kontrolujące dostęp do opcji dystrybucji plików
 • W drzewie listy komputerów dodano możliwość wyświetlenia: typu połączenia z komputerem (pośrednie, bezpośrednie) oraz wersji Windows
 • W pasku statusu aplikacji dodano informację o aktualnie wybranym komputerze
 • Opcja „Wyślij komunikat” dodano możliwość wymagania potwierdzenia przeczytania komunikatu przez odbiorcę (dla działania wymaga aktualizacji agenta)

Usunięte błędy:

 • Poprawki dla prawidłowego zamykania programu
 • Zmiana: komunikat o dostępności nowej wersji agenta wyświetlany jest tylko dla użytkowników mających uprawnienia administratora

Nowe funkcje:

 • Opcja „Wyślij komunikat”, obsługa potwierdzenia komunikatu przez odbiorcę
 • Dystrybucja plików: obsługa folderu „pliki pobrane” aktualnego użytkownika
 • Zmiany w mechanizmie obsługi filtrowania stron

Nowe funkcje:

 • Dystrybucja plików. Opcja umożliwia wysyłanie plików do wielu komputerów jednocześnie
 • Sortowanie okna podglądu ekranów wg. nazw komputerów
 • Zmiany w procesie aktualizacji agentów. Proces aktualizacji został ukryty aby uniemożliwić użytkownikowi jego przerwanie

Usunięte błędy:

 • Zdalny pulpit, usunięcie błędu konsoli pojawiającego się przy próbie wykonania operacji po wcześniejszym rozłączeniu połączenia pulpitu zdalnego
 • Poprawki dla stabilności pracy agenta

Nowe funkcje:

 • Dodanie możliwości sterowania jakością zrzutów ekranu. Opcja przydatna szczególnie w wypadku zdalnego monitoringu i słabego łącza internetowego

Usunięte błędy:

 • Drobne zmiany w oknie pulpitu zdalnego
 • Błąd podczas wywołania opcji „włącz komputer” w sytuacji gdy komputer posiada kartę sieciową bez włączonej obsługi IPv4
 • Problem z uruchomieniem konsoli pod Windows 7

Nowe funkcje:

 • Funkcja „włącz komputer” działa teraz również dla połączeń zdalnych. Konsola może uruchomić komputer, który nie znajduje się w lokalnej sieci, o ile w sieci gdzie znajduje się włączany komputer działa jakiś inny komputer z uruchomionym agentem (lub konsolą) OpiekunWEB
 • Okno menadżera plików nie blokuje głównego okna programu

Nowe funkcje:

 • Obsługa funkcji „włącz komputer” dla połączeń zdalnych

Usunięte błędy:

 • Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w nazwach zalogowanych użytkowników
 • Instalator: poprawiono automatyczne zamykanie aplikacji, dzięki czemu np. zdalna instalacja nie powinna wymagać interwencji użytkownika

Nowe funkcje:

 • Menadżer plików umożliwiający wysyłanie/odbiór plików dla pojedynczego komputera

Usunięte błędy:

 • Zdalnego pulpit, poprawiono opcję umożliwiająca zablokowanie sterowania komputerem poprzez ucznia

Nowe funkcje:

 • Obsługa przesyłania plików
 • Aktualizacja oprogramowania zdalnego pulpitu

Usunięte błędy:

 • Problem ze zdalnym logowaniem użytkownika w wypadku gdy komputer jest podpięty do domeny Windows
 • Instalator: współdziałanie programu w wypadku wykrycia instalacji Kaspersky Endpoint Security
 • Instalator: informacja w wypadku konieczności instalacji Windows XP Service Pack

Usunięte błędy:

 • Poprawki w protokole, dla usunięcia „zamrażania” programu
 • Poprawka w oknie diagnostyki (brak treści w polu „operacja”)

Nowe funkcje:

 • Obsługa klonowania komputerów z zainstalowanym programem OpiekunWEB. W razie wykrycia nieznanego wcześniej komputera (na podstawie adresów MAC), komputer automatycznie dodawany jest do grupy „Nowe komputery”

Usunięte błędy:

 • Poprawiono działanie agenta z profilami roamingowymi użytkowników Windows
 • Poprawiono blokowanie stron https w sytuacji gdy dla komputera zablokowano dostęp do Internetu
 • Instalator: Możliwość podania danych serwera proxy w parametrach instalatora agenta
 • Instalator: Obsługa problemów z konfiguracją zapory Windows

Nowe funkcje:

 • Po kliknięciu zrzut ekranowy pojawia się większe okno z jego podglądem

Usunięte błędy:

 • Błąd „too many open sockets” pojawiający się przy dłuższej bezczynności konsoli

Nowe funkcje:

 • Konsola informuje o nowych wersjach agenta

Usunięte błędy:

 • Problemy z uruchomieniem konsoli w sytuacji gdy na komputerze zainstalowany jest Agent.

Usunięte błędy:

 • Problem z wydłużonym czasem logowana do domeny MS Windows

Usunięte błędy:

 • Poprawiono problem z automatycznym uruchamianiem usługi Opiekuna.
 • Instalator ma możliwość automatycznego usuwania starej wersji programu OpiekunWEB
 • Poprawki w deinstalatorze dla Windows 10

Usunięte błędy:

 • Poprawka w algorytmie blokowania stron, dla opcji sprawdzania zapytań wyszukiwarek po treści

Nowe funkcje:

 • Zapamiętywanie stanu okien pomiędzy uruchomieniami konsoli. Program zapamiętuje pozycję głównego okna, oraz konfigurację wszystkich list (sposób sortowania, szerokości kolumn, pokazywane kolumny itd.) Konfigurację list można zmieniać korzystając z menu podręcznego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem mwyszy w obszarze nagłówka listy.
 • Menu podręczne w „drzewie” zawierającym listę komputerów, z opcją umożliwiającą łatwe przeniesienie wielu komputerów (lub grup) do innej grupy.
 • Dodatkowe kolumny w drzewie z listą komputerów. Kolumny umożliwiają wyświetlenie do wyboru: nazwy zalogowanego użytkownika, domeny użytkownika lub obu tych wartości.
 • Możliwość eksportu danych z list w formatach .pdf, .xsl, .xsls, .html, .csv

Usunięte błędy:

 • Usunięto błąd pojawiający się podczas wywołania okna edycji komputera/grupy
 • Zakładka „informacje o komputerach” nazwa komputera nie była wyświetlana
 • Podpis w zrzutach ekranowych w niektóych sytuacjach miał nieprawidłową wysokość

Usunięte błędy:

 • Usunięty błąd „Unable to find an entry point named 'GetQueuedCompletionStatusEx'” pojawiający się pod Windows Server 2003

Nowe funkcje:

 • Możliwość zdalnego logowania użytkowników. Funkcja działa na Windows 7 wzwyż. Wymagana jest aktualizacja agenta (do wersji 4.0.0.1663)

Nowe funkcje:

 • System uprawnień dla użytkowników Możliwość definiowania grup użytkowników i nadawania praw dostępu do funkcji programu Możliwość definiowania sposobu działania Agenta OpiekunWEB w zależności od zalogowanego użytkownika Windows
 • Uruchamianie aktualizacji Agentów z poziomu konsoli
 • Automatyczne informowanie o nowych wersjach konsoli (podczas startu programu)

Usunięte błędy:

 • Poprawione wyświetlanie ikon dla grup komputerów

Nowe funkcje:

 • wyświetlanie wersji konsoli w oknie logowania

Usunięte błędy:

 • problem z dostępem do lokalnego pliku bazy danych
 • poprawki w oknie raportowania błędów

Usunięte błędy:

 • błąd pojawiający się przy edycji grupy/komputera

Nowe funkcje:

 • wyświetlanie wersji konsoli (w instalatorze i głównym oknie konsoli)
 • wysyłanie raportów błędów na serwer SoftStory

Usunięte błędy:

 • usunięcie błędu uniemożliwiającego ponowne połączenie konsoli i agenta poprzez pulpit zdalny

Nowe funkcje:

 • zakładka „Procesy” - obsługa listy procesów. Możliwość podglądu:
  • aktualnie uruchomionych aplikacji
  • aktualnie używanej przez użytkownika aplikacji
  • pełnej listy procesów
 • możliwość zakończenia wybranych procesów
 • zmiany w sposobie nawiązywania połączenia z serwerem SoftStory. Obecnie konsola i agent próbują nawiązać połączenia na kilku portach. Rozwiązuje to problemy z niektórymi programami antywirusowymi blokującymi bądź modyfikującymi transmisję na portach 80 i 443

Usunięte błędy:

 • usunięcie błędu pojawiającego się podczas edycji grup/komputerów