Zmiana hasła

Hasło może zostać zmienione przez użytkownika na zakładce Użytkownik i licencja korzystając z przycisku Zmień hasło. W okienku, które się pojawi należy podać aktualne hasło oraz - dwukrotnie - nowe hasło. Należy pamiętać aby hasło miało przynajmniej 6 znaków.