Konfiguracja komputerów

Aby dostać się do ustawień w Konsoli należy przejść do zakładki Konfiguracja, sekcja Komputery/Grupy

Komputery w Konsoli prezentowane są w postaci drzewa - na jego szczycie znajduje się podstawowa grupa „Wszystkie komputery”. Użytkownik ma możliwość:

  • Dodania kolejnych grup
  • Przenoszenia komputerów pomiędzy grupami
  • Zmiany nazw grup i komputerów
  • Usuwania grup (muszą być puste) i komputerów.

Jeśli w szkole znajduje się więcej niż jedna pracownia warto pogrupować komputery tak aby każdy komputer należał do „swojej” grupy/pracowni. W tym celu klikamy przycisk Dodaj grupę - zobaczymy wtedy okienko takie jak poniżej:

Nasza nowa grupa „Pracownia Nowa” będzie dodana do grupy „Wszystkie komputery”, która jest podstawową, nieusuwalną grupą zawierającą wszystkie komputery z zainstalowanym Opiekunem. Po utworzeniu grupy należy przenieść do niej komputery. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonce komputera którego chcemy przenieść do nowej grupy i wybieramy pozycję Przenieś do innej grupy. Zostaniemy poproszeni o wskazanie grupy, do której komputer ma być przeniesiony - wskazujemy „pracownia Nowa” i naciskamy ok.

Kilka słów wyjaśnienia wymaga funkcja usuwania komputerów. Usunięcie komputera nie jest równoważne z deinstalacją Agenta - usuwana jest jedynie informacja z systemu o tym komputerze. Co to oznacza? Komputer zostaje w pewnym sensie osierocony - nie wie o nim nic ani serwer ani Konsola - utraciliśmy nad komputerem kontrolę. Jednocześnie na komputerze nadal działa Agent - ponieważ nie wie „do kogo należy” będzie blokował internet (aby odzyskać dostęp do Internetu należy odinstalować Agneta). Jeśli zatem chcemy znieść kontrolę Opiekuna nad danym komputerem lepiej wcześniej odinstalować Agenta a następnie usunąć go z listy komputerów w Konsoli.

Opiekun identyfikuje komputery po fizycznym adresie MAC kart sieciowych komputera. Może się zdarzyć, że w systemie pojawi się komputer nie rozpoznawany przez system - stanie się tak jeśli np. wymienimy w komputerze kartę sieciową. W takiej sytuacji w konsoli pojawi grupa Nowe komputery do której zostanie dodany nieznany komputer. Taki komputer należy przenieść do właściwej grupy, a po wykonaniu tej operacji można usunąć grupę Nowe komputery

Aby sprawdzić jakie są adres MAC danego komputera należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Edytuj. W okienku, które się następnie wyświetli należy wybrać zakładkę Adresy fizyczne (MAC)