Funkcje programu

W tym rozdziale opisane są narzędzia oraz właściwości programu ułatwiające codzienną pracę administratora, opiekuna pracowni lub nauczyciela.

Wszystkie funkcje dostępne są dla administratora programu. Może on zdecydować, które z nich udostępni pozostałym grupom użytkowników. Więcej na ten temat w rozdziale Użytkownicy i uprawnienia.

Funkcje programu można podzielić na trzy grupy:

  • Narzędzia - pozwalają wykonać operacje na zdalnym komputerze lub grupie komputerów np. wyświetlić komunikat lub zdalnie zamknąć komputer
  • Kontrola dostępu - definiują sposób korzystania z komputera użytkownikom np. blokują na nim dostęp do Internetu
  • Widoki/Diagnostyka - pozwalają operatorowi zapoznać się ze stanem komputera zdalnego np. podejrzeć jego ekran lub listę procesów

Ważnym elementem wykorzystywanym w każdej funkcji Konsoli jest Drzewo Komputerów - umożliwia ono określenie na jakich komputerach dana funkcja będzie wykonywana. Niesie ze sobą również pewne podstawowe informacje o komputerach znajdujących się na liście.