Instalacja systemu OpiekunWEB

Uwaga! Witryna odnosi się do starszej wersji programu OpiekunWEB 4.
Opis najnowszej wersji OpiekunWEB 5 znajdziesz pod tym adresem.

Instalację systemu opiekun należy rozpocząć od instalacji Agenta. Do instalacji Agenta potrzebne będą:

 • Login - którym jest adres email podany przy rejestracji oraz
 • Hasło - tymczasowe hasło otrzymane z SoftStory lub stałe hasło, które ustawiliśmy w Aplikacji Webowej

Agenta instalujemy na komputerach uczniowskich zgodnie z warunkami licencji. Minimalne wymagania systemowe to:

 • Windows XP: Service Pack 3
 • Windows Vista: Service Pack 2
 • Windows 2008: Service Pack 1
 • Windows 7: Service Pack 1
 • Windows 8
 • Windows 10
Uwaga. Wcześniejsze wersje Opiekuna: OpiekunNET, Opiekun Ucznia nie współdziałają z OpiekunWEB i konieczna jest ich dezinstalacja. Instalator OpiekunWEB o ile to możliwe podejmie próbę dezinstalacji, lub wyświetli komunikat o konieczności wykonania tej operacji przez użytkownika. Więcej o dezinstalacji starszych wersji Opiekuna znajdziesz na końcu tego rozdziału.

W czasie instalacji Agenta warto zamknąć wszystkie przeglądarki internetowe w czasie instalacji Agenta oraz wyłączyć antywirus jeśli taki jest zainstalowany.

Po instalacji Agentów system jest gotowy do użycia. Już możemy uruchomić Aplikację Webową aby zmieniać ustawienia np. poziom filtrowania.

Plik instalacyjny Konsoli

Instalacja Konsoli jest opcjonalna, jednak zalecamy ją jeśli w szkole jest więcej niż 10 komputerów objętych kontrolą Opiekuna. Konsole instalujemy na komputerach opiekunów pracowni komputerowych i/lub nauczycieli. Nie zalecamy instalowania Konsoli na komputerach uczniowskich ze względów bezpieczeństwa aczkolwiek nie ma tu przeciwwskazań technicznych. Do instalacji Konsoli potrzebny nam będzie ten sam login i hasło, które użyliśmy do instalacji Agenta oraz plik instalacyjny, który znajdziesz tutaj.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu Konsoli powinniśmy na liście komputerów zobaczyć wszystkie komputery, na których zainstalowaliśmy Agentów.

Nie ma limitów licencyjnych związanych z liczbą zainstalowanych Konsol. Można ich zainstalować tyle ile jest nam potrzebne. Aby zainstalować konsolę potrzeba mieć nowszy Windows, min. Windows 7 a najlepiej Windows 10. Konsola OpiekunWEB nie będzie działała z Windows XP i Windows Vista.

Może się tak zdarzyć, że na komputerze zainstalowana jest stara wersja Agenta OpiekunNet, który nie był nigdy podłączony do żadnej Konsoli, „nie zna” więc hasła, którego używaliśmy do logowania się do Konsoli. W takim wypadku należy podczas jego dezinstalacji wpisać nazwę użytkownika: OpiekunAdmin, pole hasła pozostawić puste a następnie - kliknąć przycisk OK.

Tematy powiązane:

Jeśli na komputerach uczniów jest Windows Vista to poniższa informacja może dotyczyć Państwa pracowni.

Instalator Agenta OpiekunWEB nie uruchamia się

Windows Vista domyślnie uniemożliwia uruchomienie programów pobranych z Internetu - ze względów bezpieczeństwa. Aby rozwiązać problem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik instalatora, wybrać właściwości pliku a następnie (u dołu okna) kliknąć przycisk Odblokuj.

Wymagana poprawka KB971513

Program OpiekunWEB wymaga uaktualnienia Windows Vista do najnowszej wersji. W niektórych przypadkach nie jest w stanie samodzielnie zainstalować aktualizacji Windows - w takim przypadku wyświetlany jest komunikat: „Błąd instalacji Windows: KB971513. Aby kontynuować zainstaluj ręcznie.”

Aby rozwiązać problem należy zainstalować potrzebną aktualizację. Można ją pobrać ze stron SoftStory. W zależności od wersji systemu operacyjnego instalujemy
wersję 32 bitową: Windows6.0-KB971513-x86
lub 64 bitową: Windows6.0-KB971513-x64

Może się okazać, że poprawka jest już zainstalowana - natomiast instalator OpiekunWEB nie potrafi tego wykryć. W takiej sytuacji należy nakazać mu instalację bez sprawdzania czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze. Zaawansowani użytkownicy mogą uruchomić instalator z linii komend w następujący sposób:

opiekunweb-instalator \nocheckkb

Mniej zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z metody wykorzystującej skrót Windows. Metoda ta opisana jest na tej stronie.

Instalacja w Windows Vista "zawiesza się"

Czasem na niektórych komputerach podczas instalacji agenta OpiekunWEB pojawia się problem. Proces instalacji agenta OpiekunWEB zatrzymuje się na aktualizacji Windows KB971513.

Aby rozwiązać ten problem należy zainstalować po kolei 4 aktualizacje, są one do pobrania w archiwum ZIP: Windows Update w Vista

W pracowniach z serwerem SBS mogą wystąpić trudności z instalacją lub prawidłowym działaniem agenta OpiekunWEB. To samo może dotyczyć konsoli OpiekunWEB.

Aby rozwiązać ten problem:

Dla prawidłowej pracy agenta OpiekunWEB należy skonfigurować „Ulepszoną zaporę” programu AVG Business Security. W opcjach komponentu „Ulepszona zapora” antywirusa AVG należy dodać 4 nowe reguły dotyczące pakietów.

Reguła 1 - Zezwalaj na przychodzące połączenia TCP na adres 127.0.0.1

Reguła 2 - Zezwalaj na wychodzące połączenia TCP na adres 193.70.127.165

Reguła 3 - Zezwalaj na przychodzące połączenia TCP na port lokalny 8383

Reguła 4 - Zezwalaj na przychodzące połączenia TCP na port lokalny 8386

Aby otworzyć okno konfiguracji reguł pakietów „ulepszonej zapory” antywirusa AVG Busienss należy:

 1. Uruchomić program AVG Business
 2. Z prawej strony u góry kliknąć „Menu”, pojawi się większe menu.
 3. Z lewej strony u góry kliknąć „Ustawienia”, pojawi się okno ustawień.
 4. Z lewej strony wybrać zakładkę „Komponenty”
 5. Na liście komponentów odszukać element „Ulepszona zapora” i kliknąć przycisk „Dostosuj”
 6. Na samym dole okna z prawej strony kliknąć przycisk „Reguły dotyczące pakietów”.

Po dodaniu powyższych reguł dot. pakietów należy klikać przycisk „Przenieś w górę” aby znalazły się one na samej górze listy reguł.

Możesz kliknąć na poniższy obraz aby uzyskać powiększenie.

http://pomoc.opiekunweb.pl/lib/exe/fetch.php?media=agent_opiekunweb_avg_busienes_edition_18.png