Konsola 5.0.0.339
Nowe funkcje:
-dodano możliwość tworzenia profili dla dystrybucji plików, zbierania plików i wysyłania komunikatów.
Konsola 5.0.0.322
Poprawki:
- brak wyświetlania podglądu ekranu w trybie „Pokaż tylko aktywne sesje/komputery”.
Konsola 5.0.0.320
- dodano możliwość dezinstalacji agentów z poziomu Konsoli.
Konsola 5.0.0.315
- dodano 2 dodatkowe typy kategorii aplikacji, czarna i biała lista dotycząca dostępu do Internetu.
- dodano możliwość uruchomienia lokalnej aplikacji w Konsoli.
Konsola 5.0.0.312
- Uporządkowanie listy komputerów w odpowiedniej kolejności podczas dystrybucji plików
- dodano możliwość zmiany ilości jednoczesnych transferów plików w oknie dystrybucji plików
- dodanie możliwości kasowania plików i katalogów podczas zbierania plików
Konsola 5.0.0.303
- dodanie możliwości zmiany monitora w zdalnym pulpicie (w przypadku gdy użytkownik posiada więcej niż jeden monitor)
Konsola 5.0.0.299
- dodanie funkcji sposobu wyłączania komputera (zainstaluj aktualizacje i wyłącz, hibernuj komputer, uśpij, zainstaluj aktualizacje i restartuj )
- nowa wersja sterownika VNC
Konsola 5.0.0.249
- zmieniono format wyświetlania daty na standard ISO 8601 w zakładce Diagnostyka (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
Konsola 5.0.0.247
- nowa funkcja Kontrola Aplikacji
- nowe ikonki i hinty informacyjne w Menu Konsoli - oraz w drzewie komputerów
- dodano obsługę terminali firmy NComputing,

Agent 5.0.0.444
- nowy driver CBFS
- nowy cyfrowy podpis sterownika
- od tej wersji Agenta funkcja kontroli aplikacji nie działa na systemie Microsoft Windows Vista, filtrowanie treści działa normlanie,
.
Agent 5.0.0.427
- dodano możliwość dezinstalacji agentów z poziomu Konsoli.
Agent 5.0.0.427
- nowa wersję drivera filtrującego
- dodano 2 dodatkowe typy kategorii aplikacji, czarna i biała lista dotycząca dostępu do Internetu.
Agent 5.0.0.418
- dodano obsługę terminali firmy NComputing, wymagane oprogramowanie w wersji Ncomputing vSpacePro w wersji 12.7.2 lub nowszej.
Agent 5.0.0.405
- Aktualizacja sterownika obsługi filtra
- Aktualizacja poprawiająca współpracę z programem Arcabit, Mks-Wir ( problem z certyfikatem bezpieczeństwa w przeglądarkach )
Agent 5.0.0.397
- dodanie funkcji sposobu wyłączania komputera (zainstaluj aktualizacje i wyłącz, hibernuj komputer, uśpij, zainstaluj aktualizacje i restartuj )
- nowa wersja sterownika VNC
- nowy sterownik do obsługi agenta
Agent 5.0.0.355
- poprawienie mechanizmów funkcjonowania filtrów bezpiecznego wyszukiwania SafeSearch dla wyszukiwarek (Google, Youtube, Bing)
- nowa funkcja Kontrola Aplikacji