Zbieranie plików

Funkcja ta umożliwia zebranie plików lub katalogów z komputerów uczniów (Agent ) jednocześnie na komputer nauczyciela (Konsola).

Po uruchomieniu funkcji należy kolejno podać:

Ścieżkę do pliku lub katalog który znajduje się stacji (Agencie);
np: C:\zadanie.txt
Wybrać typ ścieżki jaki ma być zapisany na naszym komputerze (Konsola) np: Pliki w katalogu o nazwie komputera
Kolejno ścieżkę dostępu na naszym komputerze (Konsola) np: C:\Zebrane\
Następnie wybieramy czy pliki mamy nadpisywać czy pomijać (jeśli już są ) oraz czy po zebraniu plików/katalogów kasujemy czy zostawiamy je na stacjach (Agent);
W ostatnim kroku wybieramy z których komputerów chcemy zebrać pliki i klikamy Zbierz
{{ :console:zbi2.png?nolink |

W naszym przypadku po zebraniu plik będzie w katalogu: C:\Zebrane\„nazwa_komputera_ucznia”\zadanie.txt
Program Opiekun utworzy dla każdego komputera odrębny katalog „nazwa_komputera” z tym plikiem w środku.

Ważne żeby plik/katalog który chcemy zebrać znajdował się na wszystkich komputerach w tym samym miejscu i o takiej samej nazwie np: C:\zadanie.txt\.